Carrer way

Please Wait.....

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ 2021

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ 2021

Ο ΔΗΜΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια υλικών συντήρησης έτους 2021, με  κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.999,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 15:00μ.μ. Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν.4155/13, στο άρθρο 11 Υ.Α. Π1/2390/2013, στο Ν. 4412/2016.
Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ είναι ο 143545. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την Δευτέρα 20-12-2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη του Ανοιχτού Διαγωνισμού αν μπορείτε να μας καλείτε στο 2681024727 ή να επισκεφθείτε το Νέο μας Γραφείο στην διεύθυνση Νικολάου Σκουφά 140 (άνω του εμπορικού καταστήματος Nemesis).