Carrer way

Please Wait.....

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Οι όροι ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς και η χρήση του website υπόκειται στους Όρους ως έχουν κατά την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείτε τη χρήση τους website κάθε φορά

Αντικείμενο και αποδοχή όρων

Οι παρόντες Όροι διέπουν τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της απλής επίσκεψης) του διαδικτυακού τόπου careerway.gr και του περιεχομένου του (ο «διαδικτυακός τόπος», «website», «site»), τον οποίο διαχειρίζεται η CareerWay, με έδρα στην Άρτα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 109. Με την πρόσβασή σας στο website αποδέχεστε του Όρους Χρήσης ως έχουν κατά τη στιγμή που επισκέπτεστε το website. 
Οι όροι αυτοί, ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς και η χρήση του website υπόκειται στους Όρους ως έχουν κατά την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείτε τη χρήση τους website κάθε φορά.
Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τους Όρους Χρήσης για να είστε ανά πάσα στιγμή βέβαιοι ότι εξακολουθείτε να συμφωνείτε. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το website. 

Είναι επιτρεπτή η χρήση του website σε προσωρινή βάση, και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε το Περιεχόμενο που παρέχουμε μέσω του website οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Ακόμη, μπορούμε κατά καιρούς να αποκλείουμε την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα ή σε ολόκληρο το website. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να καθιστούμε το website μονίμως διαθέσιμο και δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το website καταστεί, μερικά ή ολικά μη διαθέσιμο, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.


Χρήση του website

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι χρησιμοποιείτε το website με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσβασή σας στο website. Eίστε, επίσης, υπεύθυνοι να διασφαλίζετε ότι άλλα πρόσωπα που αποκτούν πρόσβαση στο website μέσω της δικής σας σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι ενήμεροι για τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται με αυτούς.

Εάν χρησιμοποιείτε όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ασφαλείας, οφείλετε να διαχειρίζεστε τα στοιχεία αυτά ως απολύτως εμπιστευτικά και να μην τα γνωστοποιείτε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε ή να καταργήσουμε οποτεδήποτε οποιοδήποτε όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε τα έχετε επιλέξει εσείς είτε σας έχουν σταλεί από εμάς, σε περίπτωση που κρίνουμε ότι δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης.

Κατά τη χρήση του website δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια που μπορεί να βλάψει την εικόνα, τα συμφέροντα ή τα δικαιώματά μας, ή μπορούν να βλάψουν, να επηρεάσουν το website ή να το υπερφορτώσουν, ή που μπορεί να εμποδίσουν καθοιονδήποτε τρόπο την ομαλή χρήση του website από άλλους χρήστες.

Εφαρμόζουμε εύλογα μέτρα ασφαλείας που είναι κατάλληλα για τον εντοπισμό ιών. Ωστόσο, οφείλετε να γνωρίζετε ότι τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας στο διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστα και, συνεπώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την μη ύπαρξη ιών ή άλλων στοιχείων που μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στον υπολογιστή σας (στο λογισμικό ή στο υλικό του εξοπλισμού σας) ή στα δεδομένα και τα αρχεία του υπολογιστή σας.


Περιεχόμενο

Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ελέγχουμε την ακρίβεια του Περιεχομένου του website και δεν εγγυόμαστε τη χρησιμότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη συνάφεια του Περιεχομένου και/ή την επικαιροποίηση του Περιεχομένου, ούτε εγγυόμαστε ότι το Περιεχόμενο είναι απαλλαγμένο από λάθη ή παραλείψεις και αποκλείουμε οποιαδήποτε ευθύνη από τέτοια λάθη ή παραλείψεις. Αποκλείουμε ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις αναφορικά με το Περιεχόμενο και το website, με εξαίρεση τις περιπτώσεις δόλου ή ηθελημένης ανακριβούς παρουσίασης πληροφοριών από την πλευρά μας ή τις περιπτώσεις θανάτου ή σωματικής βλάβης που οφείλονται σε δική μας αμέλεια. 
Το Περιεχόμενο του website δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού ή στελέχωσης ή οποιουδήποτε άλλου είδους υπηρεσίας. Η CareerWay δε φέρει καμία ευθύνη για αποφάσεις που λαμβάνουν οι χρήστες με βάση το Περιεχόμενο.
Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

Στο website μπορεί να εμφανίζονται σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες τρίτων που δεν έχουν σχέση με την CareerWay. H εμφάνιση ή αναφορά σε τέτοιους συνδέσμους σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η CareerWay αποδέχεται ή εγκρίνει τις ιστοσελίδες αυτές. Δεν ελέγχουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων τρίτων μερών. Με τη χρήση των συνδέσμων επισκέπτεστε ιστοσελίδες τρίτων με δική σας ευθύνη.
Οποιαδήποτε χρήση συνδέσμου για παραπομπή από ιστοσελίδες τρίτων στο website της CareerWay προϋποθέτει προηγούμενη έγγραφη άδεια από την CareerWay.


Προσωπικά δεδομένα

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης. (Δείτε αναλυτικά την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ παρακάτω)


Αποκλεισμός ευθύνης

Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα και την αξιοπιστία του website, ούτε εγγυόμαστε ότι το website είναι απαλλαγμένο από λάθη ή δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του website, το Περιεχόμενο ή οι servers μέσω των οποίων εξυπηρετείται η χρήση του website είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Χρησιμοποιείτε το website με δική σας ευθύνη και οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο website τίθεται στη διάθεση των χρηστών «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. Στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια οφείλεται ή σχετίζεται με τη χρήση του website ή του Περιεχομένου. Για παράδειγμα, αποκλείουμε οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια χρήσης, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια κερδών ή απώλεια δεδομένων. 


Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Για οποιαδήποτε διαφορά σχετίζεται με την πρόσβαση ή τη χρήση, εν γένει, του website, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Άρτας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να εγείρουμε τυχόν αξιώσεις εναντίον των χρηστών ενώπιον των Δικαστηρίων της χώρας διαμονής τους.


Τροποποιήσεις

Οι Όροι αυτοί, ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς και η χρήση του website υπόκειται στους Όρους ως έχουν κατά την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείτε τη χρήση τους website κάθε φορά. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τους Όρους Χρήσης για να είστε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για το περιεχόμενό τους.


Επικοινωνία

Ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα σχετικά με τους Όρους αυτούς είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση privacy@careerway.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ


Η CareerWay σέβεται το απόρρητο των πληροφοριών που σας αφορούν και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Πολιτική αυτή (συμπεριλαμβανομένων και άλλων εγγράφων ή πολιτικών που ενσωματώνονται ή αναφέρονται κάθε φορά σε αυτήν) περιγράφει τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και με ποιο τρόπο τα επεξεργαζόμαστε.


Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

 • Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σας αναφορικά με τις επισκέψεις που πραγματοποιείτε στο website μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των δεδομένων κίνησης, θέσης, weblogs, περιεχόμενο των απαντήσεών σας σε έρευνες και φόρμες επικοινωνίας, καθώς και άλλα δεδομένα επικοινωνίας και πηγές που χρησιμοποιείτε. Συλλέγουμε τα δεδομένα σας, προκειμένου να κάνουμε την επίσκεψή σας στο website μας πιο εύκολη στο μέλλον, καθόσον θα έχουμε τη δυνατότητα να σας προτείνουμε περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει, με βάση την τοποθεσία από την οποία εισέρχεσθε στο website μας.
 • Συλλέγουμε τα δεδομένα που μας δίνετε κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας και συγκεκριμένα, όνομα, επίθετο, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου. Δεν είστε υποχρεωμένοι από το νόμο ή από συμβατική υποχρέωση να μας δώσετε τα δεδομένα σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Ωστόσο τα στοιχεία αυτά μας είναι απαραίτητα για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Τα υπόλοιπα στοιχεία και πληροφορίες που μας δίνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας εναπόκεινται πλήρως στη διακριτική σας ευχέρεια. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, θα κρατήσουμε αρχείο της αλληλογραφίας μας
 • Συλλέγουμε τα δεδομένα σας από την καταχώρηση του Βιογραφικό σας (ηλεκτρονικό Βιογραφικό) καθώς και την αποστολή του Βιογραφικού σας (έγγραφο word/pdf κ.λπ.) μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού. Τα στοιχεία του Βιογραφικού σας είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των προσόντων σας και την προσφορά εκ μέρους μας πιθανώς θέσεων εργασίας που ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ.


Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • για να δημιουργούμε όσο το δυνατό καλύτερο περιεχόμενο και υπηρεσίες με βάση τις προτιμήσεις σας
 • για να είμαστε σε θέση να απαντάμε στα αιτήματα ή στις ερωτήσεις σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας
 • για να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε και άλλες υπηρεσίες – όπως για παράδειγμα ενημερώσεις για εκδηλώσεις, σεμινάρια – που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • για να δημιουργούμε, να θέτουμε στη διάθεσή σας και να βελτιώνουμε το Περιεχόμενο του website με βάση τα ενδιαφέροντά σας
 • για να διασφαλίζουμε ότι το Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες που σας παρέχουμε μέσω του website παρουσιάζονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τη συσκευή σας
 • για να σας επιτρέπουμε να χρησιμοποιείτε διαδραστικές λειτουργίες όποτε το επιθυμείτε
 • για να σας υποστηρίζουμε στην εύρεση εργασίας σύμφωνα με τα προσόντα και τις προτιμήσεις σα


Η ισχύουσα νομοθεσία μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφουμε ανωτέρω, καθόσον:
 • αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αναφέρεται ανωτέρω και σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων δεν υπερισχύουν σε σχέση με τα δικά μας έννομα συμφέροντα,
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας από το νόμο ή το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα, οι γνωστοποιήσεις σε κυβερνητικές ή εποπτικές αρχές, ή
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση καθήκοντος για λόγους δημοσίου συμφέροντος και, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση ή την υποστήριξη των αξιώσεων ή στις περιπτώσεις που η επεξεργασία δεδομένων αφορά δεδομένα που προδήλως είναι δημοσίως γνωστά,
 • σε πολύ περιορισμένες περιστάσεις, η επεξεργασία γίνεται με τη συγκατάθεσή σας, την οποία λαμβάνουμε απευθείας από εσάς κατά καιρούς.
 • Δεν πραγματοποιούμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων αποκλειστικά με βάση αυτοματοποιημένες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (profiling), με έννομα αποτελέσματα για εσάς ή σε κάθε περίπτωση, με τρόπο που να σας επηρεάζει σημαντικά.
 • Τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απαιτείται, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας από την ισχύουσα νομοθεσία ή το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούμε τα δεδομένα σας εξαρτάται από τον αντίστοιχο σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε και από τα εργαλεία με τα οποία γίνεται η επεξεργασία αυτή. Δεν είναι δυνατό να αναφέρουμε χωριστά τις διάφορες περιόδους τήρησης δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής. Σύμφωνα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε το εκάστοτε χρονικό διάστημα τήρησης δεδομένων, τηρούμε τα δεδομένα για όσο χρόνο:
 • αυτό είναι απαραίτητο για τον αντίστοιχο σκοπό,
 • για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της σχέσης μας με εσάς,
 • μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να τα τηρήσουμε, και/ή
 • απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί τήρησης αρχείων.»]

Από κοινού επεξεργασία με τρίτα μέρη

Για την αποτελεσματική επεξεργασία των δεδομένων σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Ωστόσο, η διαβίβαση των δεδομένων σας θα γίνεται αυστηρά εντός του πλαισίου που περιγράφεται κατωτέρω:

 • Προς προμηθευτές, συνεργάτες και προστηθέντες: Ενδέχεται κατά καιρούς να συνεργαζόμαστε με άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα, στα οποία αναθέτουμε να διαχειρίζονται ορισμένες λειτουργίες για λογαριασμό μας. Ορισμένα παραδείγματα αποτελούν οι υπηρεσίες φιλοξενίας και/ή συντήρησης περιεχομένου του website, ή η παροχή υπηρεσιών σχετικά με κάποιες λειτουργίες του website, η παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ ή παροχή οικονομικού ενδιαφέροντος πληροφόρησης σε απάντηση σε σχετικό αίτημά σας. Οι αποδέκτες αυτοί, έχουν πρόσβαση αυστηρά και μόνο στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν αναλάβει και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν για κανέναν άλλο σκοπό. Οι αποδέκτες υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
 • Σε δημόσιες αρχές σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση μας, υπέχουμε σχετική υποχρέωση εκ του νόμου.

Ασφάλεια Δεδομένων

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Ωστόσο, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διακινούνται μέσω του website μας ή μέσω τρίτων μερών. Η όποια διαβίβαση δεδομένων που σας αφορούν γίνεται με δική σας ευθύνη. Για την διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε ενδεχόμενη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διαγραφή ή διαβίβαση των δεδομένων σας.


Τα δικαιώματά σας. Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης και απόκτησης αντιγράφων των προσωπικών σας δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας επιβεβαιώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κάποια από τα δεδομένα σας (μέσω της εφαρμογής) και σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας αποστείλουμε ηλεκτρονικό αντίγραφο των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων: Εφόσον είστε σε θέση να αποδείξετε ότι τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς δεν είναι σωστά, μπορείτε να ζητήσετε την ενημέρωση ή διόρθωση των δεδομένων αυτών. Σας καλούμε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή και όπου αυτό είναι εφικτό να ενημερώσετε απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα «στη λήθη»/διαγραφής δεδομένων: Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας και/ή να τα διαγράψουμε. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε σχετικό αίτημα και η εταιρία θα αξιολογήσει εάν το αίτημά σας μπορεί να γίνει δεκτό, ωστόσο αυτό το δικαίωμα τελεί υπό την επιφύλαξη άλλων νόμιμων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που μπορεί να έχουμε σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων. Για καταστάσεις στις οποίες, σύμφωνα με το νόμο, κρίνουμε ότι το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας πρέπει να γίνει δεκτό, η εταιρία θα προχωρήσει στη διαγραφή αμελλητί. Επισημαίνουμε ότι, μόλις διαγραφούν τα δεδομένα σας, η εταιρία δεν θα μπορεί πλέον να σας εξυπηρετεί. Εάν επιθυμείτε να επανεγγραφείτε, θα πρέπει να καταχωρίσετε εκ νέου τα δεδομένα σας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση “ privacy@careerway.gr” 
Στο βαθμό που η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών μέχρι και τη στιγμή που μας ενημερώνετε για την ανάκληση. 
Τέλος, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα στη χώρα όπου εργάζεσθε ή στη χώρα όπου διαπιστώσατε ότι ανέκυψε κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τα δεδομένα σας. 


Επικοινωνίες εμπορικού περιεχομένου - Μάρκετινγκ

Θα σας αποστέλλουμε εμπορικά μηνύματα μόνον μέσω email και εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ειδικά για το σκοπό αυτό. 
Συνήθως στις φόρμες που συμπληρώνετε με τα στοιχεί σας, σας δίνουμε τη δυνατότητα να δηλώσετε σε κατάλληλο πεδίο εάν συμφωνείτε να λαμβάνετε εμπορικού περιεχομένου ενημερώσεις, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτί στη φόρμα. Στις περιπτώσεις που σας στέλνουμε εμπορικές ενημερώσεις μέσω email, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να μη λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις στο μέλλον, κάνοντας κλικ στην επιλογή «unsubscribe» ή «opt-out» στο αντίστοιχο email. Μπορείτε επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό στη διεύθυνση  “privacy@careerway.gr” δίνοντάς μας τα ακόλουθα στοιχεία για ταυτοποίηση: το όνομα, τη διεύθυνση email, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας και το είδος των ενημερώσεων που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον


Τροποποιήσεις της Πολιτικής αυτής

Οι όροι της παρούσας Πολιτικής ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς. Θα ανακοινώνουμε τυχόν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική μέσω κατάλληλων ειδοποιήσεων είτε στο παρόν website είτε με άλλους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας.


Επικοινωνία
Eρωτήσεις, σχόλια και αιτήματα σχετικά με την Πολιτική αυτή είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση “privacy@careerway.gr”
Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας δώσουμε μία περιγραφή ή αντίγραφο των μηχανισμών βάσει των οποίων γίνεται η διαβίβαση των δεδομένων σας, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση “privacy@careerway.gr”