2 Εργασίες | 49 Βιογραφικά | 13 Επιχειρήσεις

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ: ΠΩΛΗΤΡΙΑ

Η CareerWay για λογαριασμό πελάτη της (εμπορικό κατάστημα ρούχων στην Άρτα) ζητάει άτομο (κοπέλα) για εργασία με τα παρακάτω προσόντα:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
– Απόφοιτη Λυκείου
– Προϋπηρεσία σε κατάστημα ρούχων κατ΄ελάχιστον για 1 έτος
– Ευγενική παρουσία και εξωστρέφεια
– Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
– Τεχνικές πωλήσεων
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
– Γνώση ξένης γλώσσας (αγγλική)
– Ενδιαφέρον για τη μόδα και το ρουχισμό
– Εργασιακή εμπειρία σε πωλήσεις γενικότερα
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο info@careerway με θέμα τον κωδικό της θέσης (050707).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2681024727.
Πληροφορίες: Χριστίνα Μανιφάβα
« »
Constracted by Imago Design . Copyright Career Way.