2 Εργασίες | 49 Βιογραφικά | 13 Επιχειρήσεις

Θέσεις Μαγείρων στα Παιδικά χωριά SOS

Τα Παιδικά χωριά SOS Ελλάδος προκυρήσσουν

για την πλήρωση επισιτιστικών αναγκών του Ξενώνα Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων στην περιοχή της Κυψέλης:

2 θέσεις ΔΕ Μαγείρων

Τυπικά προσόντα:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης (δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης)
    Τουλάχιστον τριετή εργασιακή προϋπηρεσία στον χώρο της εστίασης σε θέση ευθύνης
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Ικανότητα ορθής κρίσης και συνεργατικές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο

Επιθυμητά προσόντα:

  • Προϋπηρεσία σε δομές υποστήριξης-υποδοχής προσφύγων και μεταναστών ή άλλους χώρους ψυχικής υγείας θα συνεκτιμηθεί
    Γνώση Αραβικών ή /και Φαρσί προσμετρώνται θετικά καθώς και εξοικείωση με πολιτισμικά χαρακτηριστικά των πληθυσμών

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση soscv@sos-villages.gr

 

Πηγή: www.e-dimosio.gr

« »
Constracted by Imago Design . Copyright Career Way.