2 Εργασίες | 49 Βιογραφικά | 13 Επιχειρήσεις

Δικαίωμα ανανέωσης των δελτίων ανεργίας και υποβολής των αιτήσεων για τυχόν άλλες παροχές, με ηλεκτρονικό τρόπο έχουν οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι και οι δικαιούχοι των λοιπών παροχών του ΟΑΕΔ. Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και είναι τα εξής:

  • Ο υποψήφιος άνεργος εγγράφεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ώστε να αποκτήσει το username και password, απαραίτητοι κωδικοί για την εισαγωγή του στο σύστημα. Υπάρχουν 2 τρόποι εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού και είναι οι εξής:

A. Εγγραφή με τη χρήση κωδικών πρόσβασης που έχουν εκδοθεί και αποδοθεί

από Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ (έντυπο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ». Δείτε αναλυτικά τη

διαδικασία εδώ .

B. Απόκτηση κωδικών πρόσβασης και εγγραφής στο σύστημα Ηλεκτρονικών

υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέσω συστήματος πιστοποίησης ΓΓΠΣ (θα πρέπει ο

άνεργος να διαθέτει κωδικούς taxisnet). Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία εδώ .

  • Με την απόκτηση των κωδικών πρόσβασης, ο υποψήφιος άνεργος κάνει εισαγωγή στο σύστημα στο αντίστοιχο link Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)
  • Την πρώτη φορά που θα κάνει εισαγωγή στο σύστημα ο υποψήφιος, θα πρέπει να κάνει «Εγγραφή στο Σύστημα» με τον Α΄ ή Β΄ τρόπο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η διαδικασία αυτή γίνεται για μία μόνο φορά. Από εκεί και στο εξής, η εισαγωγή στο σύστημα θα γίνεται με το username και το password του υποψηφίου.
  • Για τη διαδικασία της ανανέωσης της κάρτας ανεργίας εντός του συστήματος, ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ .
Constracted by Imago Design . Copyright Career Way.